Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

I C 165/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Żaneta Cebula Protokolant sekretarz sądowy Marzena Kucharzak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 w Kępnie sprawy z powództwa M. D. (1) i I. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł
Czytaj więcej»

I C 210/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 210/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca : Sędzia Sądu Rejonowego Żaneta Cebula Protokolant: sekr. sądowy Marzena Kucharzak po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 roku w Kępnie, na rozprawie sprawy z powództwa M. W. i Z. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. W. kwotę 14.347,78 zł (czternaście tysięcy trzys
Czytaj więcej»

I C 274/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 274/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca : Sędzia Sądu Rejonowego Żaneta Cebula Protokolant: sekr. sądowy Iwona Sierańska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 roku w Kępnie, na rozprawie sprawy z powództwa N. K. , D. K. , P. K. (1) i J. K. (1) przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powódki N. K. kwotę 60.577,
Czytaj więcej»

I C 409/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 409/15 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca : Sędzia Sądu Rejonowego Żaneta Cebula Protokolant : sekr. sądowy Marzena Kucharzak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Kępnie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko M. W. o zapłatę oddala powództwo. SSR Żaneta Cebula I C 409/15 upr.
Czytaj więcej»

I Ns 201/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 201/14 POSTANOWIENIE Dnia 2 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Żanety Cebuli po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w Kępnie, na rozprawie sprawy z wniosku J. B. z udziałem W. S. , K. S. , Ł. O. o stwierdzenie nabycia spadku po L. S. postanawia 1 stwierdzić, że spadek po L. S. z domu O. , córce J. i A. zmarłej w dniu 29 maja 2014 roku w N. ostatnio stale zamieszkałej w R. na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia 29 paździe
Czytaj więcej»

II K 593/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powstanie szkody nie jest konieczne do przyjęcia, że osoba wprowadzona w błąd niekorzystnie rozporządziła mieniem
Sygn. akt II K 593/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Prezes SR Aleksander Dziwiński Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kuźnik w obecności Prokuratora Aleksandry Zając -Hanulak po rozpoznaniu dnia 06.05.2015 r., 08.06.2015 r., 24.09.2015 r. sprawy 1. M. M. (1) urodzonego (...) w L. syna W. i S. z domu W. 2. J. S. (1) urodzonego (...) w K. syna S. i H. z domu A. 3. A. S. (1) z domu W. urodzon
Czytaj więcej»

II W 341/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-04-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpodstawne wezwanie funkcjonariusza policji na interwencję nie jest równoznaczne z wywołaniem fałszywego alarmu
Sygn. akt II W 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Prezes S.R. A. D. Protokolant: sekr. sąd. Ewa Kuźnik w obecności oskarżyciela aspirat K. P. po rozpoznaniu dnia 17.12.2015r. sprawy przeciwko I. T. córki E. i S. z d. G. urodzonej (...) w K. obwinionej o to, że: w dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 23.15 w miejscowości K. , na ul. (...) woj. (...) , fałszywą informacją wprowadziła w błą
Czytaj więcej»

II W 542/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca odpowiada za wykroczenie wówczas kiedy dopuści pracownika do pracy bez wymaganego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku oraz bez poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym i bez udostępnienia szczegółowej instrukcji BHP oraz wówczas kiedy nie zapewni skutecznego (...)
Sygn. akt II W 542 /14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Dziuba Protokolant sekr. sąd. Elżbieta Trawińska w obecności oskarżyciela po rozpoznaniu dnia 22.04.2015r., 24.04.2015 r. sprawy przeciwko S. P. synowi B. i M. z d. M. urodzonemu (...) obwinionemu o to, że: I. w Z. nie przestrzegał przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ten sposób, że w dniach 26-27.09.2014 r. dop
Czytaj więcej»

III Nsm 59/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 05.03. 2015 roku, w zakresie częstotliwości i formy kontaktów ojca z córką został oparty o wszechstronny materiał dowodowy. Po wydaniu wyroku rozwodowego wnioskodawca realizował kontakty z córką. Małoletnia spędziła u ojca znaczny okres czasu w okresie wakacji letnich 2015 roku. Matka małoletniej nie (...)
Sygn. akt III Nsm 59/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich , w składzie następującym: Przewodnicząca – SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant – sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 roku w Kępnie na rozprawie sprawy z wniosku M. C. (1) z udziałem J. K. (1) o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za nie wykonywanie orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem p o s t a n a w i a : 1. zagrozić J. K.
Czytaj więcej»

III RC 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Anna Sobolewska-Talaga Protokolant – starszy sekretarz sądowy Joanna Niklewicz po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa małoletniej N. J. (1) działającej przez matkę K. G. przeciwko D. J. o alimenty 1 zasądza od pozwanego D. J. na rzecz małoletniej N. J. (1)
Czytaj więcej»