Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

III Nsm 139/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III Nsm 139/15 POSTANOWIENIE Dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich , w składzie: Przewodnicząca - SSR Anna Sobolewska Talaga Protokolant - Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Kępnie na rozprawie sprawy z wniosku Ł. S. ( S. ) z udziałem W. P. ( P. ) o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem p o s t a n a w i a: 1 ustalić kontakty Ł. S. z małoletnim synem J. P. , urodzonym (...) w K. w ten sposób, że: a/ wnioskodawca
Czytaj więcej»

III RC 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Anna Sobolewska-Talaga Protokolant – starszy sekretarz sądowy Joanna Niklewicz po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa małoletniej N. J. (1) działającej przez matkę K. G. przeciwko D. J. o alimenty 1 zasądza od pozwanego D. J. na rzecz małoletniej N. J. (1)
Czytaj więcej»

III RC 103/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt.III.R.C.103/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 roku w Kępnie na rozprawie sprawy z powództwa z powództwa małoletniej S. H. - N. działającej przez matkę A. H. (1) przeciwko S. K. o ustalenie ojcostwa i roszczenia tym związane 1 ustala, że S. K. z domu K. , urodzony dnia (.
Czytaj więcej»

III RC 114/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 114/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa małol. O. i Z. M. działających przez matkę K. M. przeciwko S. M. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa począwszy od dnia 15 grudnia 2016 roku alimenty zasądzone od S. M. na rzecz małol
Czytaj więcej»

III RC 138/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-08-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny powoda na rzecz pozwanej został ustalony w oparciu o treść przepisu art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w myśl którego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków (...)
Sygn. akt.III.R.C.138/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 roku w Kępnie na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko małoletnim H. B. i J. B. reprezentowanym przez matkę R. B. o obniżenie alimentów oraz przeciwko R. B. o uchylenie alimentów 1 uchyla z dniem 12 stycznia 2016 rok
Czytaj więcej»

III RC 150/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 150/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa C. K. przeciwko pozwanej M. K. o ustalenie wygaśnięcia – uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kępnie na rzecz
Czytaj więcej»

IV P 54/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nieodrzucenie sprzeciwu wymierzonej kary dyscyplinarnej w ustawowym terminie, który nie ulega przywróceniu skutkuje, uwzględnieniem sprzeciwu.
Sygn. akt IV P 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15/10/2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie IV Wydział Sąd Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Dziuba Protokolant: Kier. sekr. Marzena Wrzalska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. w Kępnie sprawy J. K. przeciwko Zespół Szkół im. (...) . w B. o uchylenie kary 1.Uchyla karę nagany nałożoną na powódkę J. K. w dniu 6 lipca 2015roku przez Dyrektora Zespołu Szkół im. (...) w B. . 2.Nie obciąża stron kosztami postępowania w
Czytaj więcej»

IV P 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca może skutecznie wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z powodu utraty zaufania do tego pracownika w związku z treścią udzielanych przez niego telefonicznie informacji mogących być podstawą naruszenia dobrego imienia pracodawcy.
Sygn. akt IV P 52/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22/10/2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie IV Wydział Sąd Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Dziuba Ławnicy: W. K. i W. N. Protokolant: Kier. sekr Marzena Wrzalska po rozpoznaniu w dniu 8 i 22 października 2015 r. w Kępnie sprawy K. R. przeciwko Urząd Miasta i Gminy M. związane z wypowiedzeniem umowy o pracę --------- 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 227,16 zł (dwieście dwadzieścia siedem 16/1
Czytaj więcej»

IV P 62/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art.23 ust.1 pkt.3 stanowi niezdolność nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim a nie samo orzeczenie o istnieniu takiej niezdolności, które jest jedynie dowodem podlegającym ocenie sądu.
Sygn. akt IV P 62/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31/03/2016 r. Sąd Rejonowy w Kępnie IV Wydział Sąd Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Dziuba Ławnicy: E. J. D. K. Protokolant: Kier. sekr. Marzena Wrzalska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Kępnie sprawy I. K. przeciwko Państwowej Szkole (...) Stopnia im. A. T. w K. o przywrócenie do pracy 1 Przywraca powódkę I. K. do pracy w pozwanej P. im. A. T. w K. na poprzednich warunkach pracy i płacy; 2 Zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

IV P 66/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2015-11-27

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia a dla biegu tego terminu nie ma przerwy lub zawieszenia biegu.
Sygn. akt IV P 66/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie IV Wydział Sąd Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Dziuba Protokolant: kier. sekr. Marzena Wrzalska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Kępnie sprawy J. K. przeciwko Zespołowi (...) w B. o uchylenie kary ------------- 1. uchyla karę nagany nałożoną na powódkę J. K. w dniu 27 sierpnia 2015 r.; 2.zasądza od pozwanego Zespołu Szkół im. (...) w B. na rzecz powódki J. K. k
Czytaj więcej»