Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

I C 128/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 128/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Żaneta Cebula Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Oświęcimska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 roku w Kępnie, na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) , A. P. (2) przeciwko A. K. (1) , D. K. , W. K. i K. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódek A. P. (1) i A. P. (2) solidarnie na rzecz powodów A.
Czytaj więcej»

I C 165/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Żaneta Cebula Protokolant sekretarz sądowy Marzena Kucharzak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 w Kępnie sprawy z powództwa M. D. (1) i I. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł
Czytaj więcej»

III Nsm 59/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 05.03. 2015 roku, w zakresie częstotliwości i formy kontaktów ojca z córką został oparty o wszechstronny materiał dowodowy. Po wydaniu wyroku rozwodowego wnioskodawca realizował kontakty z córką. Małoletnia spędziła u ojca znaczny okres czasu w okresie wakacji letnich 2015 roku. Matka małoletniej nie (...)
Sygn. akt III Nsm 59/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich , w składzie następującym: Przewodnicząca – SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant – sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 roku w Kępnie na rozprawie sprawy z wniosku M. C. (1) z udziałem J. K. (1) o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za nie wykonywanie orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem p o s t a n a w i a : 1. zagrozić J. K.
Czytaj więcej»

III RC 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Anna Sobolewska-Talaga Protokolant – starszy sekretarz sądowy Joanna Niklewicz po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa małoletniej N. J. (1) działającej przez matkę K. G. przeciwko D. J. o alimenty 1 zasądza od pozwanego D. J. na rzecz małoletniej N. J. (1)
Czytaj więcej»

III RC 96/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt.III.R.C.96/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Anny Sobolewskiej-Talaga w obecności protokolanta – Kamili Wąsik po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Kępnie, na rozprawie, sprawy z powództwa małoletnich M. D. i S. D. działających przez matkę K. D. przeciwko D. D. (1) o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty ustalone Wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dn
Czytaj więcej»

III RC 111/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 111/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - starszy sekretarz sądowy Joanna Niklewicz po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa P. G. przeciwko małoletniej pozwanej W. G. (1) działającej przez matkę I. G. o obniżenie alimentów 1 obniża z dniem 6 grudnia 2016 roku alimenty zasądzone od powoda P
Czytaj więcej»

III RC 114/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 114/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa małol. O. i Z. M. działających przez matkę K. M. przeciwko S. M. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa począwszy od dnia 15 grudnia 2016 roku alimenty zasądzone od S. M. na rzecz małol
Czytaj więcej»

III RC 116/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 116/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna sobolewska-Talaga Protokolant - st. sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa S. M. (1) przeciwko pozwanej K. M. oraz przeciwko małoletnim pozwanym: B. M. , G. M. i W. M. reprezentowanym przez rodzinę zastępczą: J. K. (1) i J. K. (2) o obniżenie a
Czytaj więcej»

III RC 138/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-08-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny powoda na rzecz pozwanej został ustalony w oparciu o treść przepisu art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w myśl którego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków (...)
Sygn. akt.III.R.C.138/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 roku w Kępnie na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko małoletnim H. B. i J. B. reprezentowanym przez matkę R. B. o obniżenie alimentów oraz przeciwko R. B. o uchylenie alimentów 1 uchyla z dniem 12 stycznia 2016 rok
Czytaj więcej»

III RC 150/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kępnie

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 150/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga Protokolant - sekr. sąd. Kamila Wąsik po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 roku na rozprawie w Kępnie sprawy z powództwa C. K. przeciwko pozwanej M. K. o ustalenie wygaśnięcia – uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kępnie na rzecz
Czytaj więcej»